Logo

Forretningsdrevet samfundsansvar i Multigrid

Overordnet har Multigrid i alle år haft fokus på Klima og Miljøpåvirkning.

 

Det overordnede mål er til stadighed 

 • Sikrer dyrene den rette fodermængde, der tager hensyn til dyrenes naturlige adfærd
 • Optimerer råvareforbrug og undgår foderspild
 • Optimerer ressourceforbrug i materialer og tid
 • Tager hensyn til menneskers arbejdsmiljø og sikkerhed

 

Ledelse

 • Multigrid tilstræber at efterleve de 8 ledelsesprincipper, som fremgår af forskellige ISO standarder: kundefokus, lederskab, involvering af medarbejdere, procesorientering, systembaseret ledelse, løbende forbedringer, faktuelle beslutninger og gensidigt fordelagtige leverandørrelationer
 • Multigrid holder sig orienteret om love og regler bl.a.  via branchens organisationer, virksomhedens advokat og revisor
 • Multigrid afslutter alle salgsprojekter med at gennemføre en kundetilfredshedsanalyse. Resultaterne herfra bruger vi til løbende at forbedre vores processer
 • Alle salgsprocesser gennemføres ved hjælp af gennemprøvede systemer
 • Multigrid samarbejdspartnere skal i videst muligt omfang efterleve de samme værdier – vision, mission og mål – som vi selv

 

Miljøledelse

 • Multigrid bilpark er ny og energibesparende
 • Multigrid tilstræber, at leverancer fra leverandører/til kunder koordineres og samles for at mindske miljøbelastningen
 • Opvarmning af firmadomicil sker bæredygtigt og CO2 neutralt
 • Multigrids leverandører er ISO certificerede. Multigrid har igennem flere år samarbejdet med leverandører, som prioriterer miljøet højt, bl.a. ved at bruge genbrugsmaterialer. Andre leverandører efterlever EU direktiver
 • Multigrid minimerer papirforbruget internt i virksomheden

 

Multigrids adfærd ift. Code of Conduct, social ansvarlighed m.m.

 • Multigrid respekterer menneskerettighederne og diskriminerer ikke i ansættelsesforhold.
 • Multigrid tilbyder praktikpladser til unge under uddannelse
 • Multigrid ansatte har frihed til at planlægge arbejdstider, der harmonerer med familieliv
 • Multigrid anerkender retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
 • Multigrid støtter afskaffelsen af børnearbejde og samarbejder ikke med virksomheder, der benytter sig af børnearbejdere
 • Multigrid tilstræber, at al produktudvikling sker i samarbejde med miljøbevidste samarbejdspartnere

 

Produkter

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed er tænkt ind i alle produkter
 • Produktudvikling sker altid med fokus på forbedring, forenkling og arbejdsmiljø
 • Vi udarbejder kundetilfredsanalyser og bruger resultaterne i produktudvikling